Lind

Hjerternes træ

Linden er kendt som hjerternes træ, hvilket skyldes de hjerteformede blade, den hjerteformede krone, som fritstående lindetræer kan opnå, og den søde honningduft, der kan opleves fra træets blomster under blomstringen i starten af juli måned. Duften fra de små lyse blomster tiltrækker mange bier og andre insekter, og det betyder, at kronen kan være helt summende af liv. Med de mange nektarsøgende insekter følger også insektædende fugle, som musvitter og andre mejser, der fråser i lindens spisekammer. Derfor kan man under lindetræerne ofte finde mange døde humlebier, som er blevet dræbt af fugle, der har suget indmaden ud og efterladt de tomme skaller.