Snog

"En snog har to og er god"

Snogen sammenlignes ofte med hugormen, men der er stor forskel. Snogen bliver længere end hugormen, og er dermed Danmarks største slangeart. Til forskel fra hugormen, er snogen ikke giftig. En god måde at skelne de to slangearter fra hinanden er, at snogen oftest er mørk med to hvidgule, halvmåneformede nakkepletter. Dermed huskereglen ”En snog har to og er god”.  Hvis snogen føler sig truet, vil den oftest vælge flugten, men kan dog finde på at bide, hvis den føler sig trængt op i en krog. En anden strategi, som snogen kan benytte sig af, er at spille død. Når den gør det, ligger den slapt med bugen i vejret og udskiller en ildelugtende, råddenlugtende væske, der vil afholde de fleste rovdyr fra at sætte tænderne i den.