Stor vandsalamander

En mulighed for et uventet royalt besøg

I Danmark findes der tre salamandertyper; stor vandsalamander, lille vandsalamander og bjergsalamander. Stor vandsalamander, også kaldet kongesalamander, kan kendes fra de to andre på dens vortede hud.

Stor vandsalamander foretrækker solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst tæt på skoven, hvor den spiser alt fra en bred pallette af insekter, orme, snegle, krebsdyr og haletudser. Den kan endda finde på at spise sin egen yngel! Den forlader vandhullet om efteråret for at søge steder, hvor den kan overvintre frostfrit. Derfor kan man støde på stor vandsalamander i brændestakke, kældre og brønde.

Stor vandsalamander er fredet af både dansk og international lovgivning. Det betyder, at den ikke må fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder ikke må beskadiges eller ødelægges. Finder du derfor en stor vandsalamander i din kælder el.lign., er der altså ikke andet af gøre end at hilse pænt på den, glædes over det fine royale besøg, og ellers bare lade den være i fred til den selv søger mod et vandhul igen til foråret.

Siden er sidst opdateret 31. oktober 2022