Strandskade

En støjende vadefugl i et fast parforhold

Strandskaden har fået sit navn, da den - med sin sorte ryg og hvide underside - kan minde om den mere udbredte husskade. I modsætning til husskaden har strandskaden lange røde ben og en langt rødt næb, som den bruger til at finde orme, muslinger, snegle og larver, oftest på lavt vand. Strandskader kan blive meget gamle, og danner ofte par for livet. De fasttømrede ”turtelduer” har et velafgrænset yngle- og fødesøgningsterritorium, som de om foråret forsvarer energisk og højlydt – meget højlydt!