Vi snitter i træ

Vi kombinerer friluftslivet med viden om naturen. Vi arbejder med at snitte i de grene vi selv har fundet i skoven, mens taler vi om træet og dets historie. Vi arbejder med sikkerhed i forbindelse med snitteriet, og i slutningen af dagen får eleverne et knivbevis med hjem.

Mål:

Tilbuddet kan bruges i fagene billedkunst, sløjd, historie eller natur og teknik. Eleverne lærer om sikker snitteteknik og om forskellige typer af træ.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreren er ansvarlig for, at de af naturvejlederen udstukne sikkerhedsregler overholdes. Desuden hjælper de med det praktiske arbejde på dagen.

Praktiske oplysninger:

  • Tidspunkt: Hele året.
  • Sted: Efter aftale.
  • Varighed: Ca. 2 timer.
  • Medbring: Tøj, der passer til vejret, madpakke og noget at drikke. Husk også vand til alle fornødenheder.
Siden er sidst opdateret 7. februar 2019