Dansk Naturligvis - om digte

Vi kombinerer friluftslivet med klassens undervisning i dansk. Eleverne skal arbejde med deres sanser når de udfordrer hinanden til Wordbattle, finder med konkrete eksempler på billedsprog og udforsker årstidens sange og forskellige typer af digte.
Under hele arrangementet bruger vi årstiden og det naturområde som vi befinder os i som udgangspunkt.

Mål:

Eleverne lærer forskellige lyriske genrer at kende og udtrykker egne sanseoplevelser gennem digte.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreren hjælper med at dele eleverne ind i grupper og med løbende at samle op på gruppernes arbejde.
Forløbet kan indgå som en del af undervisningen i billedsprog, lyrik og fortolkning inden for kompetenceområderne sprogforståelse, fremstilling og respons.
Der kan med fordel arbejdes videre med elevernes fremstillinger derhjemme.

Praktiske oplysninger:

  • Tidspunkt: Hele året.
  • Sted: Efter aftale.
  • Varighed: 2-3 timer.
  • Medbring: Tøj, der passer til vejret, madpakke og noget at drikke. Husk også vand til alle fornødenheder.
Siden er sidst opdateret 7. februar 2019