Det ferske vand

Arrangementet tager udgangspunkt i jeres arbejde med søen eller åen. Der vil være mulighed for at klassen kan lave undersøgelser af vandets egenskaber, fysiske og kemiske forhold, dyre- og planteliv o.a. Arrangementets indhold og forløb aftales individuelt.

Mål:

Eleverne skal gennem arbejdet gøre sig praktiske erfaringer med vandløbets økologi, så de kan bedømme et vandhuls tilstand. Eleverne skal kunne beskrive tilpasningerne til livet i stillestående eller rindende vand hos udvalgte dyrearter.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hjælpe med gruppedannelse og sørge for evt. efterbearbejdning af resultaterne. Lærerne sætter rammen for brug af mobiltelefoner m.v. til dokumentation af dagens undersøgelser.

Praktiske oplysninger:

  • Tidspunkt: Maj til august.
  • Sted: Ved et passende vandhul eller vandløb.
  • Varighed: Ca. 2 timer.
  • Medbring: Tøj, der passer til vejret, gummistøvler, madpakke og noget at drikke. Husk også vand til alle fornødenheder.

 

Siden er sidst opdateret 9. februar 2022