Det salte hav

Arrangementet tager udgangspunkt i jeres arbejde med havet og strandzonen. Udover undersøgelser af havmiljøet vil der være mulighed for at klassen kan lave undersøgelser af fx. dyre- og planteliv i strandzonen samt pioner-arter i klitzonerne. Arrangementets indhold og forløb aftales individuelt. 

Vær opmærksom på, at arrangementet kan aflyses hvis vejrforholdene gør det usikkert at lade eleverne komme i vandet.

Mål:

Eleverne får kendskab til havets organismer og kan fortælle om udvalgte organismers tilpasninger til livet på det lave vand.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Lærerne er ansvarlige for gruppedelingen og for at holde opsyn på stranden når eleverne er ude med waders. Det er læreren der sætter rammerne for brug af mobiltelefoner mv. til at dokumentere dagens undersøgelser. Læreren kontakter naturvejlederen inden dagen for at aftale det nærmere indhold og hvad der skal være i fokus på dagen.

Praktiske oplysninger:

  • Tidspunkt: Maj-august.
  • Sted: Stranden.
  • Varighed: Ca. 2-3 timer.
  • Medbring: Tøj, der passer til vejret, gummistøvler, madpakke og noget at drikke. Husk også vand til alle fornødenheder.
Siden er sidst opdateret 7. februar 2019