Jordbunden og grundvandet

– et fællesfagligt naturfagsarrangement

Vi arbejder inden for temaet ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer”, når vi undersøger hvordan forskellige jordbundsforhold påvirker vandets nedsivning til grundvand.

Via praktiske øvelser på forskellige udvalgte biotoper, arbejder eleverne med begreber som kornstørrelse og nedsivningshastighed og undersøger, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de 2 begreber. Ved hjælp af udvalgte temakort, diskuterer eleverne efterfølgende deres egne resultater og undersøger, hvor i Danmark der på sigt kan opstå mangel på rent grundvand.

Det er en klar fordel hvis eleverne har set dette klip inden arrangementet:

Forløbet er primært rettet mod elever i 8. og 9. klasse, som forberedelse til den fællesfaglige naturfagsprøve, men kan også bruges til 7. klasser der arbejder med temaet ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer”.

Mål:

At eleverne kan kombinere deres egne praktiske undersøgelser med deres teoretiske viden, og der i gennem få et større overblik over, hvilke faktorer der har betydning for fremtidens drikkevandsforsyning. At eleverne får kendskab til en række praktiske øvelser, som de evt. kan bruge til den fællesfaglige naturfagsprøve.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Sørg for at eleverne har set ovenstående video inden dagen. Hjælpe eleverne med det praktiske arbejde på selve dagen, og sørge for opsamling efterfølgende, så arbejdet i felten bliver sat ind i den kontekst som passer til undervisningen.

Praktiske oplysninger:

  • Tidspunkt: Hele året.
  • Sted: Efter aftale.
  • Varighed: Ca 3 timer.
  • Medbring: Tøj, der passer til vejret, madpakke og noget at drikke. Husk også vand til alle fornødenheder.
Siden er sidst opdateret 7. februar 2019