Mikroplast

Billeder af kaskelothvaler med maven fuld af plastikposer og havfugle filtret ind i fiskenet har i de seneste år været medvirkende til, at der i høj grad er kommet fokus på plastikforurening og mikroplast i havene. Man anslår, at mellem 4 og 12 millioner tons plast ender i havene hvert år.
Men hvad er mikroplast egentlig, og hvor stort et problem er det egentlig?
Vi arbejder inden for fokusområdet ”Den enkelte og samfundets udledning af stoffer” nå vi i forløbet her
undersøger, hvordan det står til ved kommunens strande. Ved hjælp af bl.a. plankton-net og stereolup, undersøger vi både vandet og sandet for indhold af mikroplast, og snakker om de konsekvenser som det kan have for miljøet.

Vi drøfter også fremtidsperspektiver, både i forhold til at rydde op i det mikroplast der allerede er udledt, men også hvordan vi i fremtiden kan bremse for yderligere udledning.
Forløbet tager udgangspunkt i elevernes egne undersøgelser ved stranden, og er primært rettet mod elever i udskolingen som et led i forberedelsen til den fællesfaglige naturfagsprøve.
Vær opmærksom på, at arrangementet kan aflyses hvis vejrforholdene gør det usikkert at lade eleverne komme i vandet.

Mål:

At eleverne kan kombinere deres egne praktiske undersøgelser med deres teoretiske viden, og der i gennem få et større overblik over begrebet mikroplast, dets udbredelse og tiltag der kan afhjælpe problemet.
At eleverne får kendskab til en række praktiske øvelser, som de evt. kan bruge til den fællesfaglige naturfagsprøve.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hjælpe eleverne med det praktiske arbejde på selve dagen, og sørge for opsamling efterfølgende, så arbejdet i felten bliver sat ind i den kontekst som passer til undervisningen.
Forløbet fungerer bedst som en del af et større tema der omhandler plastic, forurening, genbrug eller tilsvarende.
Lærerne er ansvarlige for at holde opsyn når dele af elevgruppen er ude og tage vandprøver.

Praktiske oplysninger:

  • Tidspunkt: Maj-oktober.
  • Sted: Efter aftale.
  • Varighed: Ca. 3 timer.
  • Medbring: Tøj, der passer til vejret, madpakke og noget at drikke. Husk også vand til alle fornødenheder.