Udeskoletrailer

Et tilbud til skoler i Slagelse Kommune, der vil arbejde med udeskole og den åbne skole.

Tak til Friluftsrådets Udlodningsmidler, som har støttet projektet:

Hvad er Udeskoletraileren?

Udeskoletraileren støtter folke- og specialskoler i Slagelse Kommune i at bruge naturen i forbindelse med læring og undervisning. Den indeholder en bred vifte af natur- og friluftsgrej, som kan bruges på alle klassetrin, samt i bro-bygningen med før-skoleområdet.

Udeskoletraileren bookes på slagelsenaturskole@slagelse.dk efter "først til mølle" princippet.

Om fredagen hentes Udeskoletraileren og køres videre til den næste skole.

Udeskoletraileren kan bruges i udeundervisningen af den lærer/pædagog der er nybegynder, såvel som af den mere garvede kollega. Desuden kan natur- og friluftsgrejet bruges af forældre og lokale foreninger, efter aftale med skolen.

Udeskoletraileren støtter på en nem og tilgængelig måde op om arbejdet med udeskole, som en del af arbejdet med lærerplaner og Fælles Mål.

Hvordan kan Udeskoletraileren bruges?

Udeskoletrailerens grej kan bruges i de fleste fag, fx i dansk, matematik, idræt, engelsk, hjemkundskab, N/T, biologi og historie, samt af alle elever – både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Udeskoletraileren kan bruges i forbindelse med temauger eller faste udeskoledage, og det er oplagt at koble Udeskoletraileren med Krible Krable-delen i den nye danskkanon i forbindelse med brobygning i indskolingen.

Hvis en skole ønsker det, tilbyder Slagelse Naturskoles udeskolevejleder sparring og vejledning omkring naturaktiviteter, der kan bruges i undervisningen.

Vi kan kontaktes på

Siden er sidst opdateret 31. august 2023