Inspiration til udeundervisning

Her finder du undervisningsideer som kan bruges sammen med Udeskoletraileren

Undervisningsideer

Skoven i Skolen

Her finder du gode og velafprøvede undervisningsforløb til de fleste af Folkeskolens fag. Arbejd fx med skovens lydord i engelsk, eller kombinér fysik og matematik ved at gå i de gamle ægyptiske pyramidebyggeres fodspor:

Kvantebanditterne

Kvantebanditterne er en del af et projekt ved Syddansk Universitet (SDU), som kombinerer førende forskning i kvantemekanik, kosmologi og partikelfysik med formidling til børn i alle aldersgrupper. Du kan læse mere om Kvantebanditterne her, hvor du også kan bestille et gratis foredrag til skolens elever:

DR-Ramasjangs, Naturvejlederforeningens og Nordea-fondens Krible krable-projekt

I august 2017 kommer Krible krable-projektets helt nye undervisningsmateriale til indskolingen. Du kan desuden hente inspiration til ekspeditioner og læring på projektets hjemmeside:

Miljø- & Fødevareministeriets / Naturstyrelsens undervisningsmateriale

Her kan du finde forslag til undervisningsmateriale:

Udeskolehæftet

Her kan du downloade en praktisk og didaktisk tilgang til arbejdet med udeskole:

Undervisningsmateriale til Nordskoven

I august 2017 præsenteres et nyt undervisningsmateriale til ude-undervisning i Slagelse Nordskov.
Vi linker til materialet her på siden, så snart det udkommer.

Bevægelse og udeskole

Kontakt Slagelse Kommunes idrætskonsulent for skolerne, Anne Donaldson, hvis du ønsker fokus på at kombinere fagfaglig udeundervisning med bevægelse og motorik. Anne kan kontaktes på andon@slagelse.dk eller på mobil: 40241904.

Kontakt os på Slagelse Naturskole

Vi hjælper dig meget gerne med sparring og idéer til at udvikle en lærende og vedkommende ude-undervisning. Skriv til os på slagelsenaturskole@slagelse.dk hvis du ønsker sparring og vejledning.

Send os meget gerne det undervisningsmateriale som du selv udvikler.
Du kan sende det på: slagelsenaturskole@slagelse.dk. Så lægger vi det på Slagelse Naturskoles hjemmeside under ’Udeskoletraileren’.

Tak fordi du vil dele din udeundervisning

Siden er sidst opdateret 18. september 2017